Difúzně uzavřená dřevostavba

Proč používáme difúzně uzavřenou konstrukci?

Obvodové stěny našich dřevostaveb jsou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků vyplněnou minerální izolací, která je doplněna přídavnou izolací z exteriérové strany. Tato skladba stěny dřevostavby
z hlediska stavební fyziky vyžaduje omezení prostupu vodních par z interiéru směrem do konstrukce.
Obzvláště pak, je-li přídavná izolace pod fasádou řešena fasádním polystyrenem, který vlhkost v konstrukci uzavře.

Bez vrstvy bránící průniku par do konstrukce vlhkost v rosném bodě zkondenzuje na kapalnou vodu a hromadí se v konstrukci. S rostoucí vlhkostí se zlepšují podmínky pro vznik a růst dřevokazných hub a hmyzu, jejichž působení může narušit samotnou statiku konstrukce celé dřevostavby. Nehledě na to, že plísně zhoršují kvalitu vnitřního prostředí pro obyvatele domu a vlhkostí jako takovou se degradují izolační schopnosti stěny.

Co znamená difúzně uzavřená konstrukce dřevostavby?

Z výše zmíněných důvodů se stěny dřevostavby opatřují z interiérové strany parotěsnou fólií, která zamezuje průniku vodních par do konstrukce. Tato fólie se zpravidla umísťuje mezi dřevěný rám a vnitřní konstrukční OSB desku nebo sádrovláknitou desku.

Neporušená a nepropustná fólie je podmínkou funkční difúzně uzavřené konstrukce. Nebezpečí tak může nastat při jejím proražení. Proto využíváme skladbu stěny s tzv. instalační předstěnou, na kterou lze montovat další zařízení interiéru, aniž by hrozilo poničení parozábrany.

Výhody difúzně uzavřených konstrukcí:

  • Dlouholetý vyzkoušený systém, který funguje.
  • Z hlediska použitých materiálů jsou levnější než konstrukce difúzně otevřené.
Difúzně uzavřená dřevostavba Difúzně uzavřená dřevostavba