Postup a financování výstavby

Postup výstavby

POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY

Prvním krokem je výběr domu, s kterým Vám rádi pomůžeme. Jestliže si zvolíte konkrétní dům z nabídky na našich webových stránkách, znáte již jeho cenu. Pokud je však Vaše představa o domě jiná a máte
k dispozici jeho půdorys + pohledové strany, stačí nám toto zaslat na email a uvést místo výstavby. Vybraný dům Vám prvotně individuálně naceníme. V případě, že pro Vás bude naše nabídka zajímavá, budeme se domlouvat dále. Většinou následuje schůzka včetně prohlídky některého z právě stavěných domů
, kde také zodpovíme všechny Vaše případné dotazy.

Pokud se rozhodnete, že chcete dům postavit od naší firmy, můžeme Vám doporučit projektanty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Kromě projektové činnosti Vám mohou poskytnout i vyřízení stavebního povolení. Projektování včetně vyřízení stavebního povolení obvykle trvá kolem 6 měsíců a stojí cca 110 000 Kč vč. DPH (více se dozvíte v odstavci Konzultace s projektantem). V průběhu projekční činnosti a s tím spojeného stavebního povolení je vhodné, abyste nás 1x za 2 měsíce kontaktovali a informovali, v jaké fázi se vyřizování aktuálně nachází.
Toto je nezbytné pro plánování zahájení Vaší výstavby.

Při zahájení projekční činnosti Vám, po vzájemné dohodě, vystavíme fakturu na částku 20 000 Kč vč. DPH (více se dozvíte v odstavci Financování). Po úhradě této faktury Vám budeme garantovat, že od vydání stavebního povolení Vám zahájíme výstavbu nejpozději do 3 měsíců.

Smlouva o dílo s přesným položkovým soupisem se připravuje až ve chvíli, kdy máme k dispozici hotovou projektovou dokumentaci včetně technické zprávy. Uvedená cena je vždy konečná a námi garantována bez jakýchkoliv vícenákladů. Výjimku tvoří případ, kdy si v průběhu výstavby dodatečně objednáte nějaké další práce nebo materiály či volitelné zboží, které nejsou součástí sjednané ceny a nejsou tedy uvedeny
v položkovém soupisu.

KONZULTACE S PROJEKTANTEM

Po vzájemné dohodě Vám náš externí projektant připraví cenovou nabídku za projekt a případně za vyřízení stavebního povolení. Toto obvykle stojí kolem 110 000 Kč vč. DPH. Přesnou cenu se však dozvíte přímo od projektanta, jedná se o individuální kalkulaci dle typu domu a rozsahu stavebního povolení, které je k Vašemu pozemku nutné vyřídit. Na některém pozemku už jsou sítě a infrastruktura k dispozici, ale někde toto být nemusí a bude tedy nutné teprve vše vyprojektovat a vyřídit. I toto ovlivňuje cenu projektu. Vše, co se bude týkat projektu a vyřizování stavebního povolení, budete konzultovat přímo s projektantem. Po Vašem odsouhlasení projektu se začne připravovat projektová dokumentace společně s vyřizováním stavebního povolení. Projektant Vám navrhne nejlepší variantu osazení domu na pozemek vzhledem ke světovým stranám pozemku a jeho případné svažitosti.

Postup výstavby

FINANCOVÁNÍ = POSTUPNÉ VLASTNICTVÍ DOMU

Abychom Vám mohli během projektování a vyřizování stavebního povolení rezervovat termín pro zahájení výstavby, aktualizovat kalkulaci a připravit smlouvu o dílo s položkovým soupisem, vystavíme Vám,
po vzájemné dohodě, fakturu na částku 20 000 Kč vč. DPH
. Na základě této faktury Vám budeme garantovat, že realizaci domu zahájíme nejpozději do 3 měsíců od vydání stavebního povolení. Součástí této fakturované ceny je veškerá naše komunikace včetně aktualizování kalkulace dle změn, které při projektování můžete požadovat nebo které mohou být požadovány ze strany stavebního úřadu. Změna kalkulace může také nastat při náhlém zdražování cen materiálů. Pokud si v průběhu vyřizování stavebního povolení svůj záměr stavět s námi dům rozmyslíte
a smlouvu o dílo s námi nejpozději do tří měsíců od vydání stavebního povolení nepodepíšete, je částka 20 000 Kč vč. DPH nevratná.

V případě, kdy Váš zájem stále přetrvává i po vydání stavebního povolení a podepíšete s námi smlouvu o dílo, bude Vám cena domu o uhrazenou částku 20 000 Kč vč. DPH ponížena.

Abychom předešli tomu, že nám klient práci včetně použitého materiálu neuhradí, máme nastaveno tzv. předfinancování stavby. Náš klient se
na základě podepsané smlouvy o dílo stává postupným vlastníkem stavby
. V praxi to tedy znamená, že to, co si klient předplatí, přechází
po dokončení do jeho vlastnictví. Jednotlivé etapy výstavby jsou obvykle rozděleny takto: základová deska, hrubá stavba, dokončení stavby I. etapa, dokončení stavby II. etapa a na závěr následuje administrativní předání celého domu.

Po podpisu smlouvy o dílo Vám tedy zašleme fakturu pro úhradu základové desky. Po provedené platbě začínáme s realizací základové desky. Jakmile je základová deska hotová, vystavíme Vám další fakturu na realizaci hrubé stavby včetně oken a střechy i s krytinou. Po úhradě této částky se pokračuje s výstavbou výše uvedeného. Při dokončení hrubé stavby Vám předáme klíče od stavby. Další vystavená faktura se váže k dokončení domu na klíč, které je rozděleno do dvou částí. Jakmile nám uhradíte fakturu, zahájíme práce na první části. Když budou tyto práce dokončeny, opět Vám vystavíme fakturu a po její úhradě začneme práce na dokončení druhé části domu na klíč. Následně Vám předáme dům včetně revizí a předávacího protokolu a až po předání domu Vám vystavíme fakturu na poslední úhradu, což je doplatek po dokončení výstavby.

Postup výstavby

SMLOUVA O DÍLO

Vzájemná důvěra je podložena řádnou smlouvou o dílo, kde je vždy uvedena konečná cena díla společně
s termíny zahájení a dokončení stavby. Součástí smlouvy o dílo je položkový soupis, který obsahuje přesné informace o tom, co vše je součástí realizace a co je tedy zahrnuto v uvedené ceně domu. Tyto dokumenty se podepisují až po vydání stavebního povolení.

VÝSTAVBA DOMU – VÝBĚR VOLITELNÝCH DEKORŮ

Samotná výstavba rodinného domu po podpisu smlouvy o dílo probíhá velice rychle. Délka výstavby je kolem 7 měsíců. Obvykle do tří týdnů
od podpisu smlouvy zahájíme práce na základové desce.
V průběhu této realizace Vás vyzveme k výběru dekoru střešní krytiny. Dále Vás požádáme o návštěvu vzorkovny s okny, kde si upřesníte objednávku oken, vstupních a balkonových dveří (jedná se jak o výběr dekoru, tak i Vámi preferované výplně). Během realizace základové desky tedy objednáváme jak okna, tak i materiál pro hrubou stavbu. Po dokončení základové desky následuje výstavba hrubé stavby. Poté plynule přecházíme k dokončení domu na klíč. V této fázi Vás budeme opět kontaktovat, abyste si zvolili dekory vnitřního vybavení (interiérové dveře včetně zárubní a klik, plovoucí či vinylovou podlahu, obklady a dlažby včetně veškeré sanity). Poskytneme Vám také vzorník k výběru fasádní barvy. Během výstavby Vás tedy budeme vždy o všem důležitém s dostatečným předstihem informovat.