Vazníková půda

Vazníková půda

CO JSOU PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY?

Jedná se o dřevěné vazníky spojované pomocí ocelových pozinkovaných desek s trny.

Laicky můžeme říci, že se jedná o jakousi prutovou konstrukci, kterou lze vytvarovat
do potřebného tvaru střešní roviny.

Pomocí vazníků vymodelujeme téměř libovolný tvar střechy a lze je s výhodou použít tam, kde klasický krov nestačí.

JAKO STVOŘENÉ PRO PŘÍZEMNÍ DOMY

V poslední době se pro mnoho zákazníků stává použití dřevěných lisovaných vazníků výhodnou variantou nosné konstrukce střechy.

Pro rodinné domy bez podkroví poskytuje tato technologie vytvoření stropní konstrukce přímo na vazník, kde se na spodní pas vazníku rovnou zavěsí sádrokartonový podhled.

Není tedy potřeba žádná stropní konstrukce. A jako bonus lze vytvořit i půdní prostor pro odkládání například sezónních věcí.

DODÁVÁME VAZNÍKY S CERTIFIKÁTEM

Při pohledu na samotné vazníky je jasné, že se jedná o výrobek. Výrobek, který Vám bude „sloužit“ po celý život.

Toto si dobře uvědomujeme, a tudíž jsou námi dodávané vazníky opatřeny certifikátem řízení kvality výroby. Pro Vás to znamená, že celý proces výroby od návrhu, statiky, výrobní dokumentace, třídění řeziva, vyřezání na CNC až po samotné lisování a výstupní kontrolu při expedici podléhá přesně stanoveným a kontrolovaným procesům řízení jakosti.

Typy půdního vazníkového prostoru

Vazník s úložným „A“ prostorem - foto Vazník s úložným „A“ prostorem - ilustrace

1. a) Vazník s úložným „A“ prostorem:

Využití: prostory pro skladování (zatížena pouze podlaha
– užitné zatížení 75 kg/m2)

Výhody: cena podobná klasickému vazníku

Nevýhody: plná výška pouze v hřebeni

Vazník s prostornějším úložným prostorem - foto Vazník s prostornějším úložným prostorem - ilustrace

1. b) Vazník s prostornějším úložným prostorem:

Využití: prostory pro skladování (zatížena pouze podlaha – užitné zatížení 75 kg/m2)

Výhody: vyšší a širší prostor

Nevýhody: vyšší cena oproti vazníkům s úložným „A“ prostorem

Vazník s úložným prostorem řešený hambálkovým způsobem - foto Vazník s úložným prostorem řešený hambálkovým způsobem - ilustrace

1. c) Vazník s úložným prostorem řešený hambálkovým způsobem:

Využití: prostory pro skladování (zatížena pouze podlaha
– užitné zatížení 75 kg/m2)

Výhody: prostorné podkroví po celé šířce

Nevýhody: vyšší cena oproti 1.a), 1.b)

Vazník s obytným podkrovím řešený hambálkovým způsobem - foto Vazník s obytným podkrovím řešený hambálkovým způsobem - ilustrace

2. Vazník s obytným podkrovím řešený hambálkovým způsobem:

Využití: obytné prostory s opláštěním stěn a hambálku (užitné zatížení podlahy – 150 kg/m2 dle normy)

Výhody: možnost plného obytného využití střechy, střešní okna, vikýře apod.

Nevýhody: vazníky jsou z důvodu vyššího zatížení a absence výpletu diagonálami z masivnějšího řeziva nebo z více vrstev (zdvojené, ztrojené),
což výrazně navyšuje cenu

Poznámka: většinou je nutné vazníky podepřít i na vnitřní nosnou stěnu, aby to bylo staticky řešitelné