Zásady zpracování osobních údajů

Stránky jsou provozovány a spravovány společností Dřevostavby Burda s.r.o., která má sídlo Královopolské Vážany 258, 683 01 Rousínov.

Data jsou zpracovávána společností Dřevostavby Burda s.r.o. s adresou Královopolské Vážany 258, 683 01 Rousínov.

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek, a o Vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.

Tyto informace si, prosíme, pečlivě přečtěte. Vždy, když od Vás získáváme Vaše osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst. Snažili jsme se o to, aby tyto zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Tyto zásady jsou účinné od 1. dubna 2023.

Kontaktní údaje společnosti:

Dřevostavby Burda s.r.o.
Královopolské Vážany 258
683 01 Rousínov
okres Vyškov
Česká republika


Kontaktní údaje
Tel: 776 738 505
E-mail: info@nejdrevostavby.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“).

Osobní údaj: Označuje jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje („Osobní údaje “). Neshromažďujeme ani nezpracováváme speciální kategorie osobních údajů, které se týkají rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženských nebo filozofických přesvědčení, členství v odborech, zdraví a sexuálního života nebo sexuální orientace.

Osobní údaje o Vás shromažďujeme pouze v případě, že je to nutné pro naše obchodní účely, abychom mohli reagovat na Vaše dotazy, vylepšovat naše stránky, poskytovat požadované informace o produktech společnosti Dřevostavby Burda s.r.o. a poskytovat informace, které by Vás mohly zajímat.

Informace, které jsou pasivně nebo automaticky shromažďovány: V případě, že navštívíte webové stránky, začnou se automaticky shromažďovat a analyzovat určité informace o Vašem používání webových stránek a zařízeních, které jste použili k jejich přístupu.

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem webových stránek drevostavby-burda.fecko.org je společnost Dřevostavby Burda s.r.o., která má sídlo Královopolské Vážany 258, 683 01 Rousínov (dále také „my“ či „Dřevostavby Burda“).

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“).

Webové stránky: www.nejdrevostavby.cz

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků.

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel.

Cookies: Když navštívíte naše webové stránky, můžeme Vašemu počítači přiřadit jeden nebo více „cookies“. Cookie je malý textový soubor obsahující identifikátor, podle kterého lze rozpoznat konkrétní prohlížeč uživatele. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Můžeme také používat soubory cookie ke shromažďování informací o Vaší aktivitě na našich stránkách, jako jsou stránky, které navštěvujete, odkazy, na které klikáte, a vyhledávání, která provádíte. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítlo, a to v části Nápověda na panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, možná se nebudete moci přihlásit nebo používat některé z interaktivních funkcí nabízených na webových stránkách. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Dřevostavby Burda s.r.o. a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení,
 • elektronické kontaktní údaje: např. e-mailová adresa,
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení užívaného zákazníkem atd.,
 • audiovizuální záznamy: např. fotografie poskytnutá zákazníkem,
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem při komunikaci s Dřevostavby Burda s.r.o., a to včetně pozdějších aktualizací.

3. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte, např. při komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o:

 • identifikační a adresní údaje,
 • elektronické kontaktní údaje,
 • záznamy telefonních hovorů při komunikaci se zákaznickou podporou,
 • audiovizuální záznamy.

Vaše údaje získáváme též od třetích stran (typicky od Facebook či Google), a to na základě Vašeho souhlasu s přihlášením prostřednictvím přihlašovacích údajů k těmto sociálním sítím.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje,
 • cookies,
 • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli,
 • IP adresa,
 • datum přístupu a doba přístupu,
 • vyhledávací dotazy,
 • kód odpovědi http a https,
 • přenášené skupiny dat,
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být Dřevostavby Burda s.r.o. zpracovávány pro následující účely:

Komunikace se zákazníky, vyřizování podnětů a stížností

 • Účel: Vaše údaje používáme ke správě Vašich dotazů, vyřizování podnětů a stížností s naší zákaznickou podporou. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, vyřizování podnětů a stížností je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné s Vámi komunikovat.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

Publikace recenzí

 • Účel: Rovněž Vás můžeme kontaktovat s žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti. Vyplněním dotazníku spokojenosti dáváte souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů včetně audiovizuálních záznamů na webových stránkách či profilech na sociálních sítích Dřevostavby Burda s.r.o..
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel hodnocení spokojenosti je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvním požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout, nicméně Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v situacích, kdy jste nám své osobní údaje již poskytli.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 4 roky od poskytnutí údajů.

Zasílání obchodních sdělení a nabídka našich služeb

 • Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našich službách. Souhlas můžete vyjádřit vložením Vaší emailové adresy do příslušného pole k odběru obchodních sdělení, poskytnutím emailové adresy při zákaznické soutěži apod. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s našimi službami (např. údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích) můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našich služeb je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvním požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu budeme považovat, pokud po dobu 5 let neotevřete naše obchodní sdělení.

Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

 • Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies. Pro účely přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy zpracováváme i e-mailové adresy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvním požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Trvalé cookies nezpracováváme déle než 52 měsíců. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

Zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

 • Účel: Dřevostavby Burda s.r.o. se vždy snaží o zlepšování kvality svých služeb a Vašich lepších zážitků. K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod. V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tato data sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý, a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme. Ve spolupráci s partnery, kteří pro nás zajišťují analytické služby, shromažďujeme při každé návštěvě našich webových stránek určité údaje, jež nám pomáhají zjistit, jak naše webové stránky používáte, a získat souhrnné statistiky. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho požadavku, délka Vaší návštěvy, zobrazené stránky, pohyby myší a „prokliknuté“ prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na našich webových stránkách či v e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí našich webových stránek. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám. Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu - většina prohlížečů Vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií nebo Vám dá na výběr, zda je přijmete či nikoliv. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné pro Vás zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, provádět analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvním požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Trvalé cookies nezpracováváme déle než 52 měsíců. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

Provozování zákaznické soutěže a doručování výher

 • Účel: Běžně provozujeme zákaznickou soutěž, dle parametrů dané soutěže zpracováváme i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení. Poskytnuté údaje pak využíváme i pro zasílání obchodních sdělení a nabídku našich služeb.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže a doručování výher je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání zákaznické soutěže.

Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

 • Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platnými právními předpisy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvním požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů jsou 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

 • Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
 • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

5. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově více personalizovaný obsah a služby. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či ke zneužití jiným způsobem. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byl umožněn přístup.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

Partneři, kteří pro nás zajišťují marketignové a obsahové služby

 • Využíváme služeb partnerů v oblasti poskytování marketingových služeb a tvorby obsahu. Tito partneři pro nás zajišťují správu marketingových kanálů, jako jsou sociální sítě, a také reklamních systémů. Při své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji, které potřebují pro vyhodnocování efektivity a pro tvorbu personalizovaného obsahu a reklam. Osobní údaje mohou také využívat pro komunikaci na sociálních sítí, při realizaci soutěží atd.

Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzací

 • Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste „klikli“ apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Partneři, kteří nám poskytují své služby, zajišťují pro nás technický provoz určité služby a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

 • Aby webové stránky mohly řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:
 • poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
 • poskytovatelé analytických služeb,
 • provozovatelé sociálních sítí,
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu

 • Pro prezentování a propagaci našich služeb využíváme marketingové agentury, kterým pro přesnější cílení reklam na naše služby poskytujeme některé údaje, které jsou k tomu potřebné.
 • Pro zajištění zobrazování naší reklamy relevantnímu publiku sdílíme Vaše osobní údaje, a to včetně e-mailové adresy, s provozovateli technických řešení, díky který Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu.

Orgánům veřejné správy osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit. Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady. Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

6. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Předáváme-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

7. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

 • V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

 • V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete toto po nás požadovat.

Právo na přenositelnost údajů

 • V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku

 • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodou, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas

 • Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

Právo na informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování

 • Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily Vaše preference (např. jazykové či přihlašovací) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby.

Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky, vyhodnocujeme výkon jednotlivých prodejních kanálů,
 • remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy. Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

Prostřednictvím analytických cookies na našich webových stránkách měříme počty objednávek, které byly odeslány poté, co zákazník přišel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkách našich reklamních partnerů nebo na základě propojení prostřednictvím odkazu umístěného na webových stránkách těchto partnerů. Tímto provádíme analýzu výkonu našich jednotlivých prodejních kanálů, na jejímž základě dochází k finančnímu vyúčtování mezi námi a našimi reklamními partnery. Prostřednictvím analytických cookies Vás není možné identifikovat, nejde proto o osobní údaje. Náš reklamní partner obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo u nás učinili objednávku.

10. Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Navštívit můžete také http://www.youronlinechoices.com/cz/ (česky), www.allaboutcookies.org (anglicky) nebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými spolupracujeme. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (česky).

11. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji odstranili, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

12. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi nebo při užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.